Własne przemyślenia
Data Temat
2018-08-25 05:10 Poprawka co 300 lat
2018-07-31 11:52 Lista władców
2018-07-01 08:48 Noe-Lech
2018-06-28 10:02 Początki-ulotka
2018-06-05 13:39 Berossos - Księga Piąta (TN)
2018-06-05 12:43 Berossos - Księga Czwarta. (NT)
2018-06-05 11:36 Berossos - Księga Trzecia (NT)
2018-06-05 10:27 Berossos - Księga Druga (TN)
2018-06-05 09:56 Berossos - Księga Pierwsza (TN)
2018-04-09 02:50 Refleksje o "Wielkim Ostrzeżeniu"
2018-03-28 04:46 Temat: Co kocham?
2018-03-27 07:46 Temat: Dochodzenie prawdy
2018-03-27 07:40 Temat: Transcendencja jest siłą duszy
2018-03-27 06:13 Temat: Metody poszukiwania prawdy.
2018-03-26 13:41 Temat: Duchowe komplikacje
2018-03-25 09:29 Temat: Zgorszenie osłabia wiarę.
2018-03-22 09:11 Temat: Wzmacnianie autorytetu Kościoła
2018-03-22 07:55 Temat: Ograniczenia umysłowe.
2018-03-22 07:09 Temat: Czy ograniczamy Boga?
2018-03-21 19:02 Temat: Bezprawne zanudzanie
2018-03-21 18:39 Temat: Zaprzeczenie nudy
2018-03-20 13:24 Temat: Wpływ kłamstwa na duszę. Skala kłamstw.
2018-03-20 09:43 Temat: Rozpracowanie fałszu i błędów
2018-03-20 08:07 Temat: Nie zadowalam się byle czym.
2018-03-19 14:58 Temat: Fałszywe szczęście
2018-03-19 10:00 Temat: Jak szukać światła?
2018-03-18 17:50 Temat: Kopanie studni wiary
2018-03-17 05:54 Temat: Zdrowie duszy - podstawowe zadanie Kościoła
2018-03-13 13:22 Temat: Odkłamywanie
2018-03-12 15:09 Analiza Orędzi Smoleńskich
2018-03-06 08:24 Temat: Świat bez agentury
2018-03-02 07:41 Temat: Wyciskanie soku
2018-02-27 13:00 Temat: Teren przeznaczony dla światła.
2018-02-27 08:46 Temat: Duch Mocy w polityce
2018-02-27 06:42 Temat: Nie ufam wirtualnej duchowości.
2018-02-26 11:27 Temat: Kłamstwo przeciw duszy.
2018-02-26 11:08 Temat: Co Pan Bóg robi dla świata?
2018-02-22 15:41 Temat: Przemilczanie objawień
2018-02-21 05:29 Temat: Duchowy płodozmian
2018-02-17 15:24 Temat: Wola Boża to precyzyjne posunięcia.
2018-02-17 11:45 Temat: Świat objawień.
2018-01-12 13:47 Temat: Smoleńsk - refleksje
2018-01-02 10:58 Temat: Uzdrawianie czy celebrowanie?
2017-12-20 18:15 Temat: Problemy Nieba z Ziemią
2017-12-09 16:37 Refleksje o naszych starożytnych przodkach.
2017-12-09 08:45 Refleksje o historii Polski.
2017-06-06 06:25 Temat: Rakieta idealizmu
2017-06-05 13:27 Temat: Tęsknota za Królestwem Bożym
2017-05-25 16:28 Temat: Głód Prawdy
2017-05-25 16:19 Temat: Bóg posiada wszelkie światła...